Mikael Lundin

Jag har jobbat på företaget sedan början av 2000-talet. År 2008 påbörjade jag doktorandstudier där jag testade olika metoder för att kunna fiska storleksselektivt med fällorna. Jag har gjort flera beteendestudier på fisk och säl. Mina studier har ofta utförts med hjälp av undervattenskameror.

​"Size-selection of fish in the trap fisheries of the Baltic and Bothnian Seas" 
Jag blev klar med avhandlingen 2014. Den heter Size-selection of fish in the trap fisheries of the Baltic and Bothnian Seas och innehåller sex delstudier varav fem är publicerade i Fisheries Research. Studierna behandlar storleksselektion, beteende och överlevnad hos olika fiskarter i fällor i yrkesfisket. Det ingår också en teoretisk beräkning av eventuella konsekvenser på strömmingspopulationen efter ett storleksselektivt uttag.

Mikael Lundin - Doktorsavhandling 2014

"Size Selection of Fish in the Trap Fisheries of the Baltic and Bothnian Seas"

Download here

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske