Pushup / Fiskhus

Våra ​Pushupfiskhus

Fiskhuset består av en fast aluminiumkonstruktion omslutet av Dyneemagarn som är ett mycket starkt mikrofibermaterial. Aluminiumkonstruktionen står på uppblåsbara pontoner som kan lyfta fiskhuset ovan ytan och göra fångsten lättåtkomlig. Pontonerna tillverkas av ett mycket slitstarkt polyuretanmaterial. Linor, trådar och slangar är av bästa möjliga kvalitet som står pall för UV-ljus och hårda marina förhållanden.

Lax och sikfiskhus

 

Har en diameter av 2900 mm och omges av ett dubbelt lager Dyneemagarn. Det dubbla garnet gör att sälar och andra rovdjur inte kommer åt den fångade fisken. Maskstorleken i standardutförande är 35 mm i det inre garnet och 80 mm i det yttre. Vatthuset (de fyra lösa ringarna) består av ett enkelt Dyneemagarn i 50 mm maskstorlek.

I botten på fiskhuset finns en plastlåda som samlar upp den fångade fisken när fiskhuset lyfts upp på ytan. Fisken töms i båten genom att en lucka öppnas.

Strömming och siklöjefiskhus

 

Har en diameter av 2900 mm och omges av ett enkelt Dyneemagarn. Maskstorleken i standardutförande är 12 mm. I botten på fiskhuset sitter en uppsamlingskasse (vittjepåse) där all fångad fisk samlas upp när fiskhuset lyfts.

Vittjepåsen kan sedan tömmas portionsvis genom manuella lyft eller med kran.

Abborre/Gös fiskhus

 

Har en diameter av 1500 mm och omges av ett enkelt Dyneemagarn. Maskstorleken i standardutförande är 20 mm. På samma sätt som i Strömmings-siklöjefiskhuset sitter i botten en uppsamlingskasse (vittjepåse) där all fångad fisk samlas upp när fiskhuset lyfts på ytan.

Vittjepåsen töms portionsvis genom manuella lyft eller med kran.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske