Personal

Christer Lundin

Christer började fiska i mitten av 90-talet när problemen med sälar som förstörde de befintliga redskapen och tog fisken blev allt värre. Christer ville utveckla ett redskap som var sälsäkert och samtidigt lättare att använda än de redskap som då fanns tillgängliga. Han använde sina tekniska kunskaper från tidigare arbeten inom entreprenad och mekanik för att tillverka en fälla av aluminium som enkelt kunde lyftas ur vattnet med hjälp av en kompressor och luftfyllda pontoner. Med hjälp av fiskeriverket kom fällan ut på marknaden och den har nu revolutionerat det Svenska och Finska fisket efter i huvudsak lax.


Mikael Lundin

Har jobbat på företaget sedan början av 2000-talet. År 2008 påbörjades doktorandstudier där han testade olika metoder för att kunna fiska storleks-selektivt med fällorna.

Mikael Goude

Har varit anställd på företaget sedan ca år 2000. I företaget har han jobbat med tillverkning och provfiske i olika forskningsprojekt. Han har tidigare jobbat i fiskebranschen med trålning och fiskförädling.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske