Om verksamheten

Om Harmångers Maskin & Marin

Harmångers Maskin & Marin har tillverkning och försäljning i Stocka, strax norr om Hudiksvall.

I början på 1990-talet började Christer Lundin att utveckla sälsäkra fiskeredskap. Christer, som själv har varit yrkesfiskare, var inte nöjd med sin och sina kollegors situation. Fiskeredskapen var inte anpassade efter den ökande sälstammen och redskapen var vare sig effektiva eller skonsamma. På uppdrag av Projekt Sälar & Fiske påbörjades utvecklingen av sälsäkra redskap. Resultatet blev Pushup-fällan.

Redskapen har fått stort genomslag i det svenska och finska kustfisket och är en framgång i arbetet med att minska sälskador. Sedan försäljningen startade har vi tillverkat och levererat omkring 700 Pushup-fiskhus med tillbehör.

Tillverkning
Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av redskap och tillbehör. Vi har en modern och anpassad tillverkningsenhet med stora lokaler för effektiv tillverkning. I vår svetsavdelning hanterar vi alla aluminiumdetaljer.

Vår fabrik i Stocka.

Alla fiskeredskap monteras för hand med nål och tråd.

Montering av garnet i aluminiumringarna.

Vår svetsavdelning/verkstad.

Årets Skarpsill 2002

Ett hedersutnämnande för Skarpt nytänkande från Svensk Fisk.

Juryns motivering:
Laxfiske med fasta redskap har under en längre tid haft stora problem med säl. Sälen tar fångsten och förstör redskapen med stora ekonomiska förluster för yrkesfisket. Christer Lundin har med sin "push-up" fälla skapat en elegant och sinnrik lösning som är ett genombrott i utvecklingen mot sälsäkra fiskeredskap. Fällan förbättrar också fiskarens arbetsmiljö och har flera andra positiva effekter. Christer Lundin utses till Årets Skarpsill för sitt innovativa arbete som innebär en renässans för det norrländska yrkesfisket.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske